По-добра енергия

за по-добър живот

Нашата мисия

 

Нашата мисия е да създаваме по-добра енергия за по-добър живот.

Произвеждането на слънчева енергия е един от ключовите инструменти, който може да бъде използван от обществото, правителствата и бизнес сферите с цел постигане на по-устойчиво развитие, както в екологичен, така и в икономичен аспект.

Нашата цел е да се оптимизира въздействието на всяка слънчева електроцентрала/слънчев колектор, който/която сме ангажирали на глобално ниво.

На база на нашия опит, ние се стремим да създадем оптимален микс от социална отговорност, икономични резултати и устойчивo технологично приложение.

Нашите проекти

Хек Солар изпълнява и развива слънчеви колектори на световно ниво от 2012 година.

Нашият екип взема участие в успешното изпълнение на над повече от 100 слънчеви колектори с тотален капацитет от над 2GWp. Нашият обхват от услуги варира в зависимост от интереса на нашия клиент.

Ние сме готови да подкрепим нашите партньори, като им предоставяме широк диапазон от услуги. Фокусираме се върху механична и електрическа инсталация.

1

Общо инсталиран GWp

12

Страни

100

Монтирани слънчеви централи

Принципи

Да бъдем гъвкави и упорити
Подсилване на справедливостта и доверието
Изграждаме бъдеще и талант

Климатични промени

 

Промяната на климата е един от водещите световни проблеми, който вади планетата Земя от равновесие. Ние, екипът на Хек Солар вярваме, че ако захраним света със слънчева енергия, можем да постигнем устойчиво екологично и икономическо развитие.