Нашият екип

Екип за управление на ХЕК Солар

Владимир Табутов

Основател и главен изпълнителен директор

Боян Табутов

Ръководител на операциите

Гергана Алексиева

Началник офертен отдел
Хек Солар