За ХЕК Солар

От 2012 г. насам Hec solar разработва проекти и изпълнява слънчеви електроцентрали в световен мащаб. Основните членове на екипа имат опит в изграждането на фотоволтаични централи с повече от 2,5 GWp. Със своите специализирани познания и международен опит нашите служители са гаранция за успеха в работата на компанията.

За ХЕК СоларКомпанията

Хек Солар развива проекти и произвежда слънчеви колектори на глобално ниво от 2012 година. Нашият екип има повече от 2,5 Gwp опит в конструкцията на различни видове слънчеви колектори. Благодарение на своите специфицирани умения и богат опит, нашите работници гарантират успеха на компанията. Посветени и водени от визията за едно устойчиво бъдеще, Ние правим всеки един ден по-добър! Слънцето е бъдещето! И всички ние сме част от новата енергийна революция!

Oсновни вярвания

Промяната на климата

1. Промяната на климата може да бъде необратима до 2030 година.

2. Нивата на парниковите газове в атмосферата са значително нарастнали. Температурата на Земята се е увеличила поради нарастналото количество на парникови газове. Изгарянето на изкопаемите горива, емисиите от транспортните средства и въздействието върху околната среда от страна на интензивното земеделие – всички те са допринесли за увеличаването на количеството на въглероден диоксид в нашата атмосфера.

3. Повече от 1 милион видове са пред изчезване. Това означава,че десетки видове изчезват всеки ден.

4. Климатичните промени създават бежанска криза. Около 50% от въглеродните емисии се излъчват от най-богатото световно население,което е 10%. И все пак, климатичните промени, предизвикани от глобалното затопляне правят бежанците едни от най-бедните в света, като около 200 милиона от тях могат да бъдат разселени до 2050 година.

5. Океаните ни изчезват. Милиони тонове пластмаса попадат в океана всяка година; рибите са пред изчезване.

6. Използваме земните ресурси повече , отколкото те могат да бъдат възобновени. Earth Overshoot Day е датата, на която сме взимали повече от нашата природа, отколкото планетата може да си възвърне запасите за една цяла година – и всяка година тази дата идва по-рано.

Климатичните промени са ИСТИНСКИ и планетата ни е извън равновесие. Ние, от Хек Солар вярваме, че като захраним света със слънчева енергия, можем да осигурим устойчиво екологично и икономическо развитие.

Хек Солар