Компанията

Хек Солар развива проекти и произвежда слънчеви колектори на глобално ниво от 2012 година.
Нашият екип има повече от 2Gwp опит в конструкцията на различни видове слънчеви колектори.
Благодарение на своите специфицирани умения и богат опит, нашите работници гарантират успеха на компанията.
Посветени и водени от визията за едно устойчиво бъдеще, Ние правим всеки един ден по-добър!
Слънцето е бъдещето! И всички ние сме част от новата енергийна революция!

Oсновни вярвания

 

Честност

Почтеност

Спазване на обещания и Надеждност

Лоялност

Справедливост

Загриженост за другите

Уважение към другите

Спазване на закони

Aнгажираност към превъзходство

Лидерство

Репутация и морал

Отговорност

Промяната на климата

1. Промяната на климата може да бъде необратима до 2030 година.
2. Нивата на парниковите газове в атмосферата са значително нарастнали.
Температурата на Земята се е увеличила поради нарастналото количество на парникови газове.
Изгарянето на изкопаемите горива, емисиите от транспортните средства и въздействието върху околната среда от страна на интензивното земеделие – всички те са допринесли за увеличаването на количеството на въглероден диоксид в нашата атмосфера.
3. Повече от 1 милион видове са пред изчезване.
Това означава,че десетки видове изчезват всеки ден.

4. Климатичните промени създават бежанска криза.
Около 50% от въглеродните емисии се излъчват от най-богатото световно население,което е 10%.
И все пак, климатичните промени, предизвикани от глобалното затопляне правят бежанците едни от най-бедните в света, като около 200 милиона от тях могат да бъдат разселени до 2050 година.
5. Океаните ни изчезват.
Милиони тонове пластмаса попадат в океана всяка година; рибите са пред изчезване.
6. Използваме земните ресурси повече , отколкото те могат да бъдат възобновени.
Earth Overshoot Day е датата, на която сме взимали повече от нашата природа, отколкото планетата може да си възвърне запасите за една цяла година – и всяка година тази дата идва по-рано.
Климатичните промени са ИСТИНСКИ и планетата ни е извън равновесие.
Ние, от Хек Солар вярваме, че като захраним света със слънчева енергия, можем да осигурим устойчиво екологично и икономическо развитие.

Нашите ISO сертификати можете да изтеглите тук:

ISO 9001   ISO14001   ISO45001