Горди сме да обявим завършването на нашия проект 150 KWp Rooftop EPC Сандански. Заедно с нашия партньор ЧЕЗ Електро България, сме инсталирали слънчевия PV колектор, за нуждите на една от най-големите стоманени фабрики в България – MG Industry Ltd . Инсталацията на покрива бе успешно завършена благодарение на усърдната работа на екипа на Хек Солар.

August 12, 2020