1

МОЩНОСТ ОТ GIGAWATT ИНСТАЛИРАНИ ОБЩО

12

Страни

100

Монтирани слънчеви централи