Разработване на проекти

 

Етапи на осъществяване на проекта

Етапът включва идентификация на инвестираната възможност в конкретна държава, формулирането на стратегия и предварително разчертана времева линия за развитието на самия проект.

Избор на място, идентифициране на оценка и анализиране на потенциални местоположения, подходящи за инсталирането на слънчеви колектори.
Подбиране на площ в близост до избраната точка и осигуряване на покупка или дългосрочен наем на самата площ за разработване на слънчеви колектори.

Тази фаза включва подготовката на регулаторни изисквания , свързани с Permit Matrix и Връзка с мрежата, включващи придобиването на различни лицензи , ако е приложимо.
Започва с детайлен преглед на необходимите лицензи и разрешения, нужни за конструкцията и експлоатацията на слънчевите колектори.
Освен това, включва: подготовката и подаването на всички разрешения , лицензирани апликации.
Подготовката и подаването на апликация относно връзка с мрежата.

Подготовката на инженерния дизайн на самия проект включва няколко стъпки: предварителен дизайн, одобрение на дизайна, изпълнението на дизайна (детайлно инженерство), спецификации и подготвяне на договор.

Извършване на широк диапазон от окологични и технологични проучвания и консултиране с различни организации , за да разберем как потенциалния PV дизайн ще окаже влияние върху околната среда.
Получавайки нужните одобрения и разрeшения от местните власти.

Сортиране на основните дългове
Финансиране на строителството
Дялово инвестиране.
С цел да се постигне финансирането, трябва да се подготви обстоен подбор от документи.
Оптимизиране финансовата структура, за да се максимилизира рисково-регулираната възвръщаемост.

Ключови EPC решения

 

Ние, от Хек Солар предлагаме ключови слънчеви инсталации. Ние ще осигурим пълна подкрепа на всеки наш клиент,склонен към инвестиране или развиване на слънчева инсталация, било то върху покрив на сграда или на свободни поля.
От развитието на всеки един проект до конструкцията и въвеждането на проекта в експлоатация – може да разчитате на Нас !</h3

>

Нашите услуги включват:

Управление на проекти

Управление на договори

Планиране

Инженерство

Обществени поръчки

Конструкция

Експлоатация

Широкомащабни изпълнения

Хек Солар участва в конструкцията на повече от 1,5 Gwp широкомащабни PV колектори.
С нашата установена мрежа от партньори, квалифицирани работници и практически опит на няколко континента, Ние сме способни да удовлетворим всяко едно очакване на Нашите клиенти.

Нашият обхват от услуги включва:

Пълна настройка на площта

Уплътнение

Монтиране на маси-тракери

Mонтиране на модули

Логистика на материали

Поставяне на кабели

AC/DC връзка

Завършените обекти на Хек Солар по целия свят: