ХЕК Солар услуги

По-добра енергия за по-добър живот

Разработването на проекти

Разработването на проекти включва множество етапи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се осъществи успешно. Тези етапи започват с идентифициране на инвестиционната възможност.

icon integration

Ключови EPC решения

Хек Солар предлага ключови слънчеви решения на своите клиенти, които желаят да инвестират или да развият слънчева инсталация на покрив или на открито поле.

Широкомащабни изпълнения

Хек Солар е участвал в конструирането на повече от 2,5 GWp широкомащабни PV колектори. С помощта на партньорската мрежа, квалифицирани работници и опита си от много континенти.

Хек Солар