Ключови EPC решения

Хек Солар предлага ключови слънчеви решения на своите клиенти, които желаят да инвестират или да развият слънчева инсталация на покрив или на открито поле. Хек Солар предоставя пълна подкрепа за проекта, от разработването до въвеждането му в експлоатация.

Our Scope Of Services Include:

Хек Солар