Ключови EPC решения

Хек Солар предлага ключови енергийни решения на своите клиенти, които желаят да инвестират или да развият слънчева инсталация на покрив или на открита площ. Ние предоставяме пълна подкрепа за проекта – от разработването до въвеждането му в експлоатация.

Our Scope Of Services Include:

Хек Солар