Разработване на проекти

Разработването на проекти включва множество етапи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне успех. Тези етапи включват – идентифициране на инвестиционната възможност, избор на подходящо място и площ за инсталиране, избор на подходяща техника, получаване на разрешения и връзка с мрежата, инженерство и подготовка на дизайн, спазване на екологични изисквания и финансиране.

Разработване на проектиЕтапи

Етап на осъществяване на проекта
Етапът включва идентификация на инвестираната възможност в конкретна държава, формулирането на стратегия и предварително разчертана времева линия за развитието на самия проект.
1
Избор на място
Избор на място, идентифициране на оценка и анализиране на потенциални местоположения, подходящи за инсталирането на слънчеви колектори. Подбиране на площ в близост до избраната точка и осигуряване на покупка или дългосрочен наем на самата площ за разработване на слънчеви колектори.
2
Разрешения и връзка с мрежата
Тази фаза включва подготовката на регулаторни изисквания , свързани с Permit Matrix и Връзка с мрежата, включващи придобиването на различни лицензи , ако е приложимо. Започва с детайлен преглед на необходимите лицензи и разрешения, нужни за конструкцията и експлоатацията на слънчевите колектори. Освен това, включва: подготовката и подаването на всички разрешения , лицензирани апликации. Подготовката и подаването на апликация относно връзка с мрежата.
3
Инженерство
Подготовката на инженерния дизайн на самия проект включва няколко стъпки: предварителен дизайн, одобрение на дизайна, изпълнението на дизайна (детайлно инженерство), спецификации и подготвяне на договор.
4
Екологични изисквания
Извършване на широк диапазон от окологични и технологични проучвания и консултиране с различни организации , за да разберем как потенциалния PV дизайн ще окаже влияние върху околната среда. Получавайки нужните одобрения и разрeшения от местните власти.
5
Финансиране
Сортиране на основните дългове Финансиране на строителството Дялово инвестиране. С цел да се постигне финансирането, трябва да се подготви обстоен подбор от документи. Оптимизиране финансовата структура, за да се максимилизира рисково-регулираната възвръщаемост.
6
Хек Солар