Широкомащабни изпълнения

Хек Солар е участвал в конструирането на повече от 2.5 GWp широкомащабни PV колектори, с помощта на партньорската мрежа, квалифицирани работници и опита си в реализиране на мащабни проекти, локализирани на различни континенти.

Соларната компания е участвала в конструирането на повече от 2.5 GWp широкомащабни PV колектори. С помощта на партньорската мрежа, квалифицирани работници и опита си в реализиране на мащабни проекти, локализирани на различни континенти, Хек Солар може да отговори на всяко очакване на своите клиенти.

Можете да разчитате на нас от разработването на проекта до изграждането, и пускането му в експлоатация.

Нашите услуги включват:

Хек Солар