Широкомащабни изпълнения

Хек Солар е участвал в конструирането на повече от 2,5 Gwp широкомащабни PV колектори. С помощта на партньорската мрежа, квалифицирани работници и опита си от много континенти, Хек Солар може да отговори на всяко очакване на своите клиенти.

Можете да разчитате на нас – от разработването на проекта до изграждането, и пускането, му в експлоатация.

Нашите услуги включват:

Хек Солар